Studera på Komvux i en annan kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du folkbokförd i Burlöv men vill söka till vuxenutbildningen i en annan kommun? För att få gå en utbildning i en annan kommun måste din ansökan godkännas av Burlövs kommun som då bekostar din utbildningsplats. Beslutet grundar sig på de handlingar som du bifogar din ansökan. Därför är det viktigt att din ansökan är komplett.

Gör en ansökan på den aktuella kommunens webbplats och skriv ut ansökan. Du kan också fylla i kommunens ansökningsblankett för vuxenutbildning.

Bifoga följande i din ansökan:

  • Kopia på den ansökan du gjort till komvux i annan kommun.
  • Kopior på tidigare betyg/intyg (även om du studerar/har studerat på Komvux i Burlöv). Obs! Utdrag från antagning.se är inte giltigt.
  • Ett personbevis från Skatteverket som visar att du är folkbokförd i Burlövs kommun.
  • Ett personligt brev med en motivering om varför du söker utbildningen, samt varför du inte kan studera i Burlöv.

Vid frågor kontakta:  syv.komvux@burlov.se

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse , radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

 

Frågor om e-tjänsten

Ulrika Lilienberg
ulrika.lilienberg@burlov.se
040 625 6017

Personuppgiftsansvarig

Ulrika Lilienberg
ulrika.lilienberg@burlov.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa