Trädfällning och nedtagande av vegetation på kommunal mark - Ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om trädfällning på kommunal mark

Tjänsten vänder sig till dig som har önskemål om nedtagning av träd, buskar eller annan vegetation som står på kommunens mark. Samtliga inkomna ärenden hanteras en gång per år. Vi behöver därför ditt önskemål senast den 15 september för att hantera det under kommande vinterhalvår och återkommer med beslut efter årsskiftet. Önskemål avser endast träd, buskar och annan vegetation som står på kommunal mark och som förvaltas av kommunen.

Vår målsättning är att bevara så många träd som möjligt. Det innebär att vi inte fäller träd på grund av att de skuggar, lövar, barrar eller fröar.

De kriterier vi utgår från är:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värde
  • Om de boende påverkas av trädet i området
  • Trädets kondition

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
burlovs.kommun@burlov.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa