Svenska för invandrare, SFI - Ansökan

LÄS MER

Vi utgår från vad du behöver lära dig

På SFI utgår vi ifrån vad just du behöver lära dig och hur. På SFI får du lära dig att läsa, lyssna, skriva och prata svenska så att du kan använda svenska i din vardag, på ditt arbete och i andra situationer. Om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet så får du också lära dig att läsa och skriva.

Kurser pågår året om

SFI-studierna pågår under hela året och du kan studera på hel- eller deltid. Kurserna har kontinuerligt intag. I kurserna kan också ingå språkpraktik med arbetslivsorientering och grundläggande datorkunskap. Om du inte har studerat tidigare inom SFI går du en introduktionskurs i en slussgrupp.

 

Du kan läsa SFI som schemabunden dagkurs, och som flexibel kurs, på dagtid eller kvällstid.

 

Du kan kombinera studier inom SFI med studier inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

 

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och Kulturnämnden