Upphörande av försäljningstillstånd enligt 5 kap. 7 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Anmälan om.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du inte längre nyttjar ditt tillstånd

Om ett tillstånd inte längre nyttjas ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till kommunen.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
registrera@burlov.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa