Modersmålsundervisning - Avanmälan

LÄS MER

Ditt barn har rätt till modersmålsundervisning till och med åk 9 i ett språk som ni talar hemma.

Om ni väljer att avsluta modersmålsundervisningen tidigare gör du här en avanmälan vilket medför att modersmålsundervisningen avslutas.

Om du flyttar från kommunen använder du denna e-tjänst samtidigt som du lämnar in utflyttningsblankett till skolan.

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

 

 

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa