Ändra grund för placering: Föräldraledighet, arbetssökande eller arbete/studier

LÄS MER

Ändra grund för placering: Föräldraledighet, arbetssökande eller arbete/studier

Här anmäler du om du får förändringar som till exempel skall vara föräldraledig. Får nytt arbete, blir arbetssökande eller skall börja studera

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

 

Frågor om e-tjänsten

Annie Nilssson
anni.nilsson@burlov.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och Kulturnämnden