Hälsoskyddsverksamhet anmäla ny/ändring

LÄS MER

Med e-tjänsten kan du anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet eller meddela förändringar i en befintlig hälsoskyddsverksamhet.

En anmälningspliktig verksamhet får startas tidigast sex veckor efter det att en anmälan har lämnats in till oss, om vi inte meddelar något annat.

Vad gäller när en ny verksamhetsutövare tar över en befintlig verksamhet som utför hygienisk behandling med skärande och stickande verktyg?

Om det är samma typ av behandlingar som utförs utan att någon ny behandling tillförs till verksamheten, så ska den nye verksamhetsutövaren meddela oss, om att det är en ny verksamhetsutövare men verksamheten är oförändrad och allt fortsätter enligt tidigare anmälan.

Om ägarbytet innebär förändringar i verksamheten med nya behandlingar eller förändringar i lokalen eller nya lokaler, så ska en nya anmälan göras. Är du osäker på vad som gäller för dig kan du kontakta miljö- och byggavdelningen.

Vi tar ut en avgift för handläggning av din anmälan i enlighet med fastställd taxa.

E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation, och klicka på "Logga in" för att fortsätta.

Önskar du lämna kompletterande information i ett befintligt ärende ska du använda e-tjänsten för komplettering.