Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

LÄS MER

Här ska fastighetsägare lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer vid en nybyggnad, ändrad användning eller ombyggnad, sammanslagning eller rivning av flerbostadshus eller specialbostäder. Informationen används sedan för att ajourhålla lägenhetsregistret, ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det är Lantmäteriet som ansvarar för registret, kommunerna som ajourhåller det och fastighetsägarna som rapporterar förändringar i registret till kommunen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa