Beräkning av avgift för vård och omsorg - lämna uppgifter

LÄS MER

Vi behöver få dina inkomster för att kunna beräkna rätt avgift för insatser som beviljas enligt Socialtjänstlagen. Du kan välja att inte lämna några uppgifter och får då betala den högsta avgiften som kommunen får ta ut.

Förfrågan om inkomst skickas ut till varje kund när insatser beviljas första gången. Därefter skickas en inkomstförfrågan ut i januari månad varje år.

Behöver du komplettera med nya uppgifter eller har blivit av med blanketten kan du ladda ner och skriva ut den här.