Arbetsgivarintyg - beställa

LÄS MER

Här kan du som varit eller är anställd i Burlövs/Kävlinges eller Staffanstorps kommun beställa ett arbetsgivarintyg.  Arbetsgivarintyg kan enbart beställas på redan arbetad och avlönad tid. Intyget skickas hem till dig med post inom 14 dagar. Anger ni ingen period för arbetsgivarintyget så skickar vi ett intyg för de 12 senaste arbetade månaderna.

När behöver jag ett arbetsgivarintyg? 
Arbetsgivarintyg används av A-kassorna eller Försäkringskassan som underlag för beräkning av arbetslöshetsersättning respektive aktivitetsstöd. Intyget innehåller bland annat anställnings- och löneuppgifter samt uppgifter om arbetad tid inklusive eventuell frånvaro, mertid och ob-ersättning. Arbetad tid redovisas månad för månad, vanligtvis för den senaste tolvmånadersperioden.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa