Ansökan om godkännande för att utöka antalet platser i fristående förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En förskola, ett fritidshem eller en öppen fritidsverksamhet som redan innehar ett godkännande men som av olika anledningar valt att utöka platserna ska ansöka om ett nytt godkännande. Godkännande ska lämnas om förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen finns.

Ansökan behöver signeras av rektor.

Burlövs kommun kan komma att kräva ytterligare uppgifter från sökanden utöver det som framgår i E-tjänsten. 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Ulrika Lilienberg
ulrika.lilienberg@burlov.se
040 265 6017

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa