Gymnasieresa - Läsår 2019/2020 - ansökan (elever födda före år 2000 är ej berättigade)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om elevresa för gymnasieelever görs av vårdnadshavare för omyndig elev. Myndig elev ansöker själv. 

För elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola finns en annan e-tjänst "Skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola"

För att kunna göra ansökan i e-tjänsten krävs e-legitimation.

Saknas e-legitimation kan man göra ansökan på blankett som skickas till. 

Burlövs kommun

Utbildnings- och kulturförvaltningen

Elevresa

Box 53

232 21 Arlöv

 

Vänligen ta del av de gällande villkoren innan du ansöker!

Du finner dem under knappen "Hämta blanketter"

 

Frågor om e-tjänsten

Anders Erenius
anders.erenius@burlov.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och Kulturnämnden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa