Digital trygghetsvandring

LÄS MER

Digital trygghetsvandring är en möjlighet för dig att tycka till, lämna förslag och påverka din närmiljö samtidigt som det är ett viktigt verktyg för kommunen för att kunna sammanställa, prioritera och åtgärda otrygga platser i utomhusmiljön i vår kommun.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa