Skadeanmälan - gällande ansvarsskada på allmän platsmark

LÄS MER

Du som har drabbats av en skada bör alltid först kontakta ditt eget försäkringsbolag.

Det gäller oavsett om det som har inträffat har medfört en sakskada, personskada eller en annan skada.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
Burlovs.kommun@burlov.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa