Komvux - Särskild prövning anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

På Komvux Burlöv kan du göra prövningar i de kurser vi erbjuder i egen regi. För dig som studerar inom vuxenutbildningen i Burlöv är prövningen gratis ifall du har ett F i kursen sedan tidigare, i övrigt kostar prövningar 500 kr per kurs.

 

Vid varje provtillfälle ska du kunna visa legitimation.

Frågor om e-tjänsten

Anders Erenius
anders.erenius@burlov.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och Kulturnämnden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa