Parkeringstillstånd - Ansökan för chefer

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Parkeringstillstånd söks av chef till tillsvidareanställda, visstidsanställda, timanställda eller entreprenör. 

Parkeringstillstånden gäller i mån av plats.

Parkeringstillstånd kan gälla tillsvidare dvs tills det ska förnyas eller under begränsad tid.

Ansökan för medarbetares privata fordon görs normalt till ett arbetsställe.

Ansökan för kommunägda fordon kan göras för flera arbetsställe. 

Nyttokort gäller endast för kommunägda fordon.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa