Tjänstgöringsintyg - Beställa

LÄS MER

Här ansöker du om tjänstgöringsintyg till och med 2021-12-31.

Från och med 2022-01-01 hittar du ansökan om tjänstgöringsintyg  på Löneservice hemsida

under fliken E-tjänster.

Personuppgiftsansvarig

Löneservicenämnden
burlovs.kommun@burlov.se