Parkeringsdispens företag- Ansökan

LÄS MER

Observera att kommunens endast kan ge dispens från kommunens egna parkeringsföreskrifter. Generella parkeringsförbud som exempelvis parkering på cykelbana eller parkering 10 meter från korsning går inte att få dispens för.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
burlovs.kommun@burlov.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa