Blomlådor som farthinder - ansökan

LÄS MER

Varje år kommer önskemål om farthinder och fartdämpande åtgärder på kommunens gator i bostadsområden. Blomlådor på gatan under sommarhalvåret är ett enkelt sätt att signalera till bilisterna att sänka hastigheten.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
burlovs.kommun@burlov.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa