Störning - anmälan

LÄS MER

Du kan anmäla en störning som du upplever orsakar ohälsa. För att vi ska kunna kräva åtgärder ska det enligt lagen vara en störning som "enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

Den som orsakar störningen är ansvarig (fastighetsägare eller verksamhetsutövare). Den har också rätt att få rätta till felet innan kommunen ställer krav på åtgärder. Kontakta därför den som orsakar störningen i första hand. 

Handläggning av dessa ärenden sker enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och tobakslagen.

 

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
burlovs.kommun@burlov.se

Fråga om inloggning

Observera att om du väljer att vara anonym så ska du inte logga in. Du kommer då inte få någon återkoppling om hur det går i ärendet.

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa