Skylt/ljusanordning - ansökan om lov

LÄS MER

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser. 

Denna e-tjänst är en förenklad version av ordinarie e-tjänst för bygglovspliktiga ansökningar och hanterar endast skylt eller ljusanordningar. 

Den kompletta e-tjänst för bygglovspliktiga ansökningar kommer du till genom följande länk: Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankId

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa