Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kontakta gärna bygglovsenheten om du är osäker på om du ska ansöka om lov eller om det räcker med en bygganmälan. (bygganmälan finns som annan e-tjänst och är ett något enklare förfarande). Du kan också läsa mer på https://www.burlov.se/byggabomiljo/bygglovochbyggfragor.4.609e1877159f0e59b9f26db7.html  

Bygglov

Ett bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning

Marklov

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område, om man höjer eller sänker tomtmarken med mer än 0.5 meter. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.

Rivningslov

Vill du riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område krävs rivningslov.

 

Samtliga ritningar bifogas i formatet PDF.

Observera att du inte kan fotografera av dina ritningar och sen omvandla dem till pdf då dess skalenlighet inte blir korrekt.  

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritningar i PDF-format

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa