Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Alkohol, tobak och spel (15)

  Visa alla

  Bygga, bo och miljö (36)

  Visa alla

  Kommun och politik (1)

  Kultur, fritid och föreningsliv (4)

  Stöd och omsorg (14)

  • Bostadsanpassning - Fullmakt för ombud

   Denna blankett är till för dig som vill ge en person fullmakt att företräda dig i ärenden om bostadsanpassningsbidrag i Burlövs kommun. Om personen du vill ge fullmakt är medlem i samma hushåll som du själv behövs ingen fullmakt.

   Denna blankett är till för dig som vill ge en person fullmakt att företräda dig i ärenden om bostadsanpassningsbidrag i Burlövs kommun. Om personen du vill ge fullmakt är medlem i samma hushåll som du själv behövs ingen fullmakt.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

   Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   Till tjänstenchevron_right
  • Fullmakt för LSS (pdf)

   Du som assistansberättigad kan vid sjukfrånvaro hos ordinarie personlig assistent genom fullmakt uppdra åt någon annan, t.ex. anställd hos assistansanordnaren, att hos kommunen ansöka om ekonomiskt stöd.

   Du som assistansberättigad kan vid sjukfrånvaro hos ordinarie personlig assistent genom fullmakt uppdra åt någon annan, t.ex. anställd hos assistansanordnaren, att hos kommunen ansöka om ekonomiskt stöd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Försörjningsstöd - Nyansökan (Blankett)

   Enligt socialtjänstlagen 4 kap. har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är behovsprövat och utbetalas av kommunens socialtjänst.

   Enligt socialtjänstlagen 4 kap. har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är behovsprövat och utbetalas av kommunens socialtjänst.

   Till tjänstenchevron_right
  • Insatser enligt LSS, ansökan

   launch

   Här kan du ansöka om insatser enligt LSS, lagen om stöd och service, digitalt eller via blankett.

   Här kan du ansöka om insatser enligt LSS, lagen om stöd och service, digitalt eller via blankett.

   Till tjänstenchevron_right
  • Omsorg, stöd och service enligt Socialtjänstlagen - Ansökan

   launch

   Här ansöker du som är äldre, vuxen med funktionsnedsättning eller demenssjukdom om hjälp och stöd i form av till exempel hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm, anhörigstöd eller särskilt boende.

    

    

   Här ansöker du som är äldre, vuxen med funktionsnedsättning eller demenssjukdom om hjälp och stöd i form av till exempel hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm, anhörigstöd eller särskilt boende.

    

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Samarbetssamtal - ansökan

   computerperson

   Här kan du ansöka om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. 

   Samtalen sker på föräldrarnas initiativ och är frivilliga

   Samtalen syftar till att föräldrarna skall kunna fatta gemensamma beslut i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor eller att förbättra sitt samarbete om barnet. Om samtalen leder till en överenskommelse kan föräldrarna teckna ett juridiskt bindande avtal.

   Samtalen registreras ej

   Det som framkommer under samtalen journalförs inte.

    

   Här kan du ansöka om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. 

   Samtalen sker på föräldrarnas initiativ och är frivilliga

   Samtalen syftar till att föräldrarna skall kunna fatta gemensamma beslut i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor eller att förbättra sitt samarbete om barnet. Om samtalen leder till en överenskommelse kan föräldrarna teckna ett juridiskt bindande avtal.

   Samtalen registreras ej

   Det som framkommer under samtalen journalförs inte.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Stöd gällande barn, ungdom och familj - ansökan

   computer

   Här kan du som är över 15 år ansöka om stöd för egen del eller för ditt barn som du är vårdnadshavare för eller för stöd i din föräldraroll.

   Här kan du som är över 15 år ansöka om stöd för egen del eller för ditt barn som du är vårdnadshavare för eller för stöd i din föräldraroll.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Trafik och infrastruktur (12)

  Visa alla

  Utbildning och barnomsorg (14)

  Visa alla

  Övriga e-tjänster (9)

  Visa alla