Modersmålsundervisning - ansökan och avanmälan

LÄS MER

Blanketten lämnas in till elevens skola.

Rätt att delta i modersmålsundervisning har elever från årskurs 1 till och med  gymnasiet. Alltså inte elever i förskola eller förskoleklass. För att delta krävs att eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Vid läsårsstart kontaktas vårdnadshavarna med besked om tider och grupper. De som ansökt om modersmålsundervisning i ett språk med färre än fem anmälningar underrättas om att språket inte startar. När tillräckligt många anmäler sig, ordnas undervisning om lämplig lärare finns och eleverna uppfyller kraven för att få delta. Anmälningar tas emot under hela året.

Undervisningen sker oftast i åldersblandade grupper och är på den eller de skolor där flest elever med modersmålet i fråga finns. Burlövs kommun står inte för skolskjuts till den skola där undervisningen äger rum.