Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

LÄS MER

Start av verksamhet
Livsmedelsverksamheten ska registreras hos Miljö- och byggnämnden. Verksamheten får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan har kommit in till myndigheten eller tidigare om kontrollmyndigheten har utfärdat ett registreringsbeslut. Efter att verksamheten har startats gör kontrollmyndigheten ett besök på plats.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Avgift för anmälan
Du får betala en avgift för registreringen utifrån en taxa som Kommunfullmäktige beslutat om, vilken motsvarar en timmes kontrolltid. 

Riskklassning och årlig avgift för livsmedelskontroll
Efter att verksamheten startats utför Miljö- och byggnämnden normalt en kontroll för att se att livsmedelslokalen är färdigställd och att verksamheten har infört fungerande och ändamålsenliga hygienrutiner. Utifrån verksamhetens storlek och livsmedelshantering görs en riskklassning och beslut om en fast årlig kontrollavgift.

Egenkontroll
Alla verksamheter är skyldiga att ha ett system för egenkontroll som är anpassat till verksamheten. Syftet med egenkontrollen är att förebygga hälsorisker och att säkerställa redligheten. När Miljö- och byggnämnden kontrollerar verksamheten ska ni kunna presentera systemet för egenkontroll.

För mer information
Ta kontakt med miljö- och byggavdelningen på telefon: vxl 040-625 60 00 eller via e-post: burlovs.kommun@burlov.se

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa