Dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning - blankett

LÄS MER

Artikel 15 – 21

I ovanstående artiklar finns beskrivet vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter som finns i Burlövs kommun. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Burlövs kommuns webbplats www.burlov.se/gdpr eller genom att kontakta dataskyddsombud@burlov.se 
När du begär att få utnyttja någon av dina rättigheter, för dig själv eller för barn som du är vårdnadshavare för, ska du göra detta skriftligt. När begäran är färdigbehandlad kommer dataskyddsombudet att återkoppla till dig.