Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - Ansökan

LÄS MER

Krav på tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Från och med den 1 juli 2019 behöver du tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter.

Ansökan om tillstånd

• En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

• Ett egenkontrollprogram ska bifogas till din ansökan om tillstånd.

• En ansökan om tillstånd ska lämnas in till den kommun där försäljningsstället ligger.

• Om försäljningsställe saknas ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har sitt säte. Om säte saknas i Sverige ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

• Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten