Tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) - ansökan

LÄS MER

Krav på tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Ansökan om tillstånd

• En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig, läs först anvisningarna och använd sedan blanketten.

• Ett egenkontrollprogram ska bifogas till din ansökan om tillstånd.

• En ansökan om tillstånd ska lämnas in till den kommun där försäljningsstället ligger.

• Om försäljningsställe saknas ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har sitt säte. Om säte saknas i Sverige ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

• Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten