Tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap - Ansökan

LÄS MER

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten