Ansökan om riksfärdtjänst

LÄS MER

En kommun ska på de villkor som anges i lagen om riksfärdtjänst (1977:735) lämna ersättning för reskostnader till personer som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Riksfärdtjänst är behovsprövad och medges den som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt i förhållande till det som anses som normala reskostnader. Om den som ansöker om riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan ska tillståndet gälla även ledsagaren. Tillstånd för riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Riksfärdtjänst kan endast beviljas av den kommun där man är folkbokförd. Som komplement till lagen utfärdar kommunen riktlinjer.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten