Bostadsanpassning - Fullmakt för ombud

LÄS MER

Denna blankett är till för dig som vill ge en person fullmakt att företräda dig i ärenden om bostadsanpassningsbidrag i Burlövs kommun. Om personen du vill ge fullmakt är medlem i samma hushåll som du själv behövs ingen fullmakt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten