Ansökan om särskilt boende

LÄS MER

Uppgifterna som lämnas på denna blankett behandlas och sker för att tillförsäkra den sökande korrekt behandlad ansökan.

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten