Finansieringsplan för verksamhet

LÄS MER

Finansiering skall alltid styrkas med handlingar. Detta kan vara lånehandlingar,
bankutdrag,revers, avtal och dylikt samt en kvittens för köpeskillingen. Rör det sig om privata
lån skall det finnas ett skuldebrev mellan långivaren och låntagaren. Långivarens
personnummer skall framgå. Av kontoutdrag skall framgå vem som är kontoinnehavare. Det
skall även framgå hur långivaren anskaffat kapitalet. Kapitalets ursprung skall visas på ett
tydligt sätt.

Frågor om e-tjänsten

Edona Mulaj
edona.mulaj2@burlov.se
072-5049309