Finansieringsplan för verksamhet

LÄS MER

De uppgifter och handlingar som lämnas in med finansieringsplanen är utgångspunkten vid bedömningen av finansieringen. Dock kan kompletterande handlingar komma att begäras in, vilket kan innebära längre handläggningstid.

Finansiering skall alltid styrkas med handlingar. Detta kan vara lånehandlingar, bankutdrag,revers, avtal och dylikt samt en kvittens för köpeskillingen. Rör det sig om privata lån skall det finnas ett skuldebrev mellan långivaren och låntagaren. Långivarens personnummer skall framgå. Av kontoutdrag skall framgå vem som är kontoinnehavare. Det skall även framgå hur långivaren anskaffat kapitalet. Kapitalets ursprung skall visas på ett tydligt sätt.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
Burlovs.kommun@burlov.se
0406250000